A les Coves! Seguim rastres i cacem

Activitat destinada a infants d’educació infantil i el cicle inicial d’educació primària.

Apropem la prehistòria i el patrimoni arqueològic als infants aprenent a observar els rastres dels animals i altres recursos naturals. Mitjançant un gran mural i reproduccions d’objectes de la prehistòria, aprendrem com era el paisatge a l’entorn de les coves, els animals que hi vivien i la vida que hi van desenvolupar els humans. Encendrem foc amb mètodes prehistòrics i visitarem la cova del Reclau Viver. Com a caçadores i caçadors, farem un joc per aprendre a reconèixer els rastres dels animals i practicarem amb dues de les tècniques prehistòriques de cacera: la javelina i l’arc i les fletxes.

Durada aproximada de l’activitat, 2h

Preu per alumne/a, 6h*

*sol·liciteu informació dels programes pedàgogics Indika, subvencionats per la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.jsp;jsessionid=1D558D73A2BC50A59F11994BD73923A3.beta

Anuncis