Al Paleolític! Fem d’arqueòlegs

Activitat destinada a alumnes del cicle superior d’educació primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Apropem el període paleolític mitjançant jaciments del territori, aprenent a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement, apropant els alumnes al mètode arqueològic i l’estudi científic de les restes. Una sala d’exposicions i la visita a tres jaciments arqueològics ens servirà per conèixer com es van formar les coves, com era el paisatge, la fauna i el mode de vida dels humans neandertal i sàpiens. La reproducció d’un sòl que simula una cova ens servirà per introduir els conceptes de sedimentació i estratigrafia. El mètode arqueològic l’aprendrem en un jaciment simulat a tres nivells diferents, on els alumnes han d’excavar i documentar les restes seguint el mètode d’excavació, mentre a l’espai de laboratori, s’estudiaran i analitzaran les troballes per, més tard, poder formular hipòtesis dels espais excavats.

 

Durada aproximada de l’activitat, 2:30h

Preu per alumne/a, 6h*

*sol·liciteu informació dels programes pedàgogics Indika, subvencionats per la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.jsp;jsessionid=1D558D73A2BC50A59F11994BD73923A3.beta

Anuncis