Al Paleolític! Fem d’antropòlegs. Què ens diuen les restes humanes?

Activitat destinada a alumnes del cicle superior d’educació primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Apropem el període paleolític mitjançant jaciments del territori, aprenent a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement, apropant els alumnes en la diversitat de cultures humanes gràcies a l’únic jaciment de Catalunya amb enterraments paleolítics, que es troba al Parc. La sala d’exposicions i la visita a tres jaciments arqueològics ens servirà per conèixer com es van formar les coves, com era el paisatge, la fauna i el mode de vida dels humans neandertal i sàpiens. La reproducció d’un sòl que simula una cova ens servirà per introduir els conceptes de sedimentació i estratigrafia. El mètode arqueològic l’aprendrem en un jaciment simulat on els alumnes excavaran un enterrament paleolític i n’hauran d’estudiar les restes humanes i l’aixovar. Mitjançant un quadern d’antropòloga i eines específiques, identificarem el sexe, l’alçada, l’edat, les patolgies…

 

Durada aproximada de l’activitat, 2:30h

Preu per alumne/a, 6h*

*sol·liciteu informació dels programes pedàgogics Indika, subvencionats per la Diputació de Girona http://www.ddgi.cat/recursosPedagogics/faces/cat/index.jsp;jsessionid=1D558D73A2BC50A59F11994BD73923A3.beta

 

Anuncis